Pomagamy
Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI     ELCOMETER
elcometer
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju szybką spedycją, więcej informacji można znaleźć w naszym sklepie.
KONTAKT
[Sklep][Powrót][Spełniane normy][Grubość powłok][Przyczepność][Czystość i profil podłoża][Pomiar koloru i połysku][Twardość, zarysowanie][Klimat (temp. i wilgotność)][Komory i piece][Pomiar lepkości][Mierniki ultradźwiękowe][Grubość ścianki][Szczelność powłoki][Aplikatory, karty Leneta][Definicje][Kontakt][Pytania/Zamówienia][Serwis mierników][Karty kolorów RAL][Zastrzeżenia prawne]
Dystrybutor w Polsce
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies (ciasteczka)
mierzyćod 2006
 
Szybka wysyłka w całym kraju
Oleje kalibracyjne lepkości

Rodzaje kubków wypływowych wg norm ISO, BS, FORD /ASTM, DIN i AFNOR:

Pomiar lepkości cieczy

Instrukcja obsługi i informacje techniczne nt kubków ISO, ASTM, DIM, LORY.

Najprostrzym urządzeniem do pomiaru lepkości cieczy są kubki wypływowe. Posiadają one znormalizowane wymiary a parametrem mierzonym jest czas wypływu medium.
Kubki wyplywowe Elcometer 2350 2351 2352 oraz
Elcometer 2353 wg norm ISO 2431, DIN 53211 ASTM D5125 AFNOR itp.- szczegóły w  karcie katalogowej
Oleje kalibracyjne  karta katalogowa
Kubki wypływowe - laboratoryjne.

Oferujemy także wiskozymetry laboratoryjne np wiskozymetr Krebsa, fluidometry itp.

Więcej informacji można znaleźć w katalogu lub  zadając pytanie.
Lepkość obrotowa

Wiskozymetry laboratoryjne.

Puchary przepływu
Dip Cups
Kubki zanurzeniowe. Zahn lub Frikmar

Oleje kalibracyjne lepkości

Służą do sprawdzenia i kalibracji kubków
Jak określić lepkość płynu?

Lepko
ść jest miarą tarcia wewnętrzego płynów i plastycznych ciał stałych, charakteryzuje ich opór wewnętrzny przeciwko płynięciu. Lepkość można interpretować jako miarę tarcia wewnętrznego płynu, spowodowanego przez oddziaływania cząsteczkowe.
W przemy
śle farbiarskim istnieje wiele metod pozwalających określić lepkość płynu: od prostych kubków wypływowych do skomplikowanych, sterowanych komputerowo wiskozymetrów obrotowych.

Kubki wyp
ływowe: ASTM D1200 FORD DIN53211 ISO2431
Podczas produkcji farb cz
ęsto nie jest potrzebna znajomość wartości liczbowej lepkości. W niektórych przypadkach wystarczy szacunkowa wartość lepkości w odniesieniu do innego płynu. Czas wypływu mierzony w sekundach okazał się bardzo praktyczną wielkością. Określa się go używając kubków wypływowych skonstruowanych według międzynarodowych/krajowych norm. Kubki mieszczą określoną objętość płynu, który wypływa przez kryzę. Powtarzalność takiego pomiaru zależy od: dokładnej znajomości wielkości kubka; stałej temperatury podczas pomiaru; właściwości płynu. Przykładowe karty katalogowe kubków wypływowych można znaleźć poniżej.

Zanurzeniowe kubki czerpalne (DIP CUPS) s
łużą do szybkiego i dokładnego pomiaru czasu wypływu materiałów malarskich i podobnych im cieczy, zarówno podczas produkcji, jak i w laboratorium.
Kubki zanurzeniowe : posiadaj
ąz reguły uchwyty i są zanurzane w badanej cieczy - Frikmar, Zahn, Shell, ISO, AFNOR . - mogą być stosowane do zapewnienia szybkich pomiarów lepkości w warsztacie lub w terenie.

Is
tnieje też specjalny typ kubka Lory  do badania bardzo lepkich cieczy np klejów. Karty katalogowe przykładowych kubków zanurzeniowych można znaleźć tutaj

Kubki wyp
ływowe FLOW CUPS : badanie procesu wypływu płynu przez otwór może być używany do względnych pomiarów i klasyfikacji lepkości. Ten pomiar lepkości kinematycznej jest zwykle wyrażaną poprzez pomiar czasu wypływu w sekundach i może być przeliczony na centyStoksy (cSt) przy użyciu krążka przeliczeniowego.Typy norm dla kubków to FORD ASTM, AFNOR, ISO, BS. Przykładowe karty katalogowe można znaleźć tutaj. 
Aby dobra
ć właściwy rozmiar kubka pomocna może byćtabela z czasami wypływu.
Wiskozymetry obrotowe : Stosowane s
ą do określania lepkości płynów zależnej jedynie od temperatury i ciśnienia. Zachowanie się takich płynów może być określanie przy pomocy oferowanych wiskozymetrów, szczególnie z wrzecionami stożkowymi i płytkowymi.
Elcometer oferuje tak
że szeroki zakres aplikatorów także do badania odmian lepkości powłoki takich jak:
Rozlewno
ść : Testery NYPC są stosowane do określania równomierności rozlewania się powłoki przed utwardzeniem.
Sp
ływanie : urządzenia stosowane do określania odporności na spływanie m.in.: farby pod wpływem siły ciężkości.
Pomiar przepływu

Pomiar przepływu.

Proste w użyciu narzędzia, które mierzą szybkość przepływu
2400 stand with thermojacket
Uchwyt termostatowany do kubka
KT002400N002
2400 conversion disc
Krążek do przeliczania lepkości (czas , cSt )

Statywy do kubków wypływowych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Kubek typu Lory czas wypływu do pojawienia się igły umieszczonej na dnie.
2400 stand with bubble level