Pomagamy
Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI     ELCOMETER
elcometer Szybka wysyłka w całym kraju
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju szybką spedycją, więcej informacji można znaleźć w naszym sklepie.
KONTAKT
[Sklep] [Powrót] [Spełniane normy] [Grubość powłok] [Przyczepność] [Czystość i profil podłoża] [Pomiar koloru i połysku] [Twardość, zarysowanie] [Klimat (temp. i wilgotność)] [Komory i piece] [Pomiar lepkości] [Mierniki ultradźwiękowe] [Grubość ścianki] [Szczelność powłoki] [Aplikatory, karty Leneta] [Definicje] [Kontakt] [Pytania/Zamówienia] [Serwis mierników] [Karty kolorów RAL] [Zastrzeżenia prawne]
Dystrybutor w Polsce
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies (ciasteczka)
mierzyć od 2006
 
DEFINICJE:
Użyte skróty oznaczają:
P.H.U. AKO - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe “AKO”
serwis - zbiór stron internetowych w domenie (domenach) i subdomenach, której (których) właścicielem jest PHU “AKO”
karta katalogowa- informacje techniczne o wyrobie dla użytku klientów

Używanie niniejszego serwisu, pobieranie z niego jakichkolwiek danych, ich gromadzenie i przetwarzanie, oznacza akceptację i zrozumienie poniższych warunków. W razie niezrozumienia i braku akceptacji poniższych warunków proszę nie pobierać, nie gromadzić i nie przetwarzać żadnych informacji pochodzących z tego serwisu.
Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe znajdujące się w niniejszym serwisie są własnością swoich prawnych właścicieli.
Zastrzeżone znaki towarowe użyte są tylko informacyjnie w celu identyfikacji towarów i dla potrzeb nabywców, zgodnie z art. 155 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami.
Obrazy kolorystyk zamieszczone są tylko w celu informacyjnym identyfikacji kolorów dla potrzeb nabywców.
Karty katalogowe zamieszczone są na podstawie art. 156 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami w celu informacyjnym dla nabywców.
Strona ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi P.H.U. AKO nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.
P.H.U. AKO występuje wyłącznie jako sprzedawca towarów wymienionych w tym serwisie.
P.H.U. AKO nie jest producentem żadnych towarów wymienionych w tym serwisie.
Dostęp do niektórych lub wszystkich stron ninejszego serwsiu może być chroniony hasłem, ograniczony lub logowany dla pewnej grupy użytkowników. Niektóre pliki pdf zawarte w niniejszym serwisie mogą być zabezpieczone przed modyfikacją.
Prawa autorskie zastrzeżone.


Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów P.H.U. "AKO"
P.H.U. "AKO"  ., z siedzibą w Gdyni 81-310, ul. Śląska 58, NIP 589-116-09-88, REGON 220182025, wpisaną do rejestru przedsiębiorców.
P.H.U. "AKO"   dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny mierniki.info.pl  elcometer.sklep.pl  i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.
P.H.U. "AKO"  zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:
1. nazwisko i imię
2. adres
3. adres poczty elektronicznej
4. numer telefonu
5. NIP - jeżeli Klientem jest firma
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach naszej domeny. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
P.H.U. "AKO"  ., może zawrzeć umowy pisemne, na podstawie , których powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Uprawnienie do zawierania takich umów powstaje na mocy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarcie w/w umów nie wyłącza odpowiedzialności Administratora Danych, za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są należycie chronione i powierzenie ich podmiotom zewnętrznym, nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za prawidłowe ich przetwarzanie przez te podmioty oraz zapewnienie braku dostępu do tych danych przez podmioty nieuprawnione.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
W ramach domeny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Newsletter
Aby otrzymywać newsletter P.H.U. "AKO" należy podać przynajmniej swój adres e-mail. Wszystkie zebrane przez nas dane są przechowywane na specjalnie chronionym serwerze.
Jeśli chcesz już zrezygnować z otrzymywania newslettera, wystarczy kliknąć na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu lub napisać na adres: biuro@mierniki.info.pl
W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności prosimy o zachowanie poufności loginu i hasła do domeny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z domeny
Jak chronimy Twoje dane?
W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.
 
Powrót na stronę główną serwisu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Pliki Cookie
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma P.H.U. "AKO" wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie P.H.U. "AKO" będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma P.H.U. "AKO" nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)! Aktywacja plików Cookie

Internet Explorer firmy Microsoft: "Narzędzia"
"Opcje internetowe" "Prywatność" "Ustawienia/Zaawansowane ..." "Pliki cookie/Zaakceptuj"

Opera: "Narzędzia"
"Preferencje…" "Zaawansowane" "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Mozilla Firefox: "Narzędzia"
"Opcje…" "Prywatność" "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Google Chrome: "Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem)
"Opcje" "Dla zaawansowanych" "Prywatność" "Ustawienia treści"    "Pliki cookie" "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

Apple Safari: "Preferencje"
"Ochrona" "Akceptuj pliki cookie: zawsze"


Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez AKO

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. "AKO" Ardalion Michalak ul. Śląska 58  Gdynia 81-310.
NIP 589-116-09-88. Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

·         dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego

·         dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej

·         dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz   
          przedmiotów obrotu handlowego

·         dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy

·         umowy dotyczące naszej współpracy

·         korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracyJak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników AKO

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Pouczenie o prawach:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres biuro@mierniki.info.pl , telefon +48 58 698 75 85 lub korespondencyjnie na adres PHU "AKO" ul. Śląska 58 kod  81-310 Gdynia
Gdynia 24.05.2018